Sunday, September 10, 2006

കൂട്ട്

സ്വാഗതം കൂട്ടുകാ‍രെ, എല്ലാവരും വരു നമ്മല്‍ക്കു ഒത്തുച്ചേരാന്‍ ഒരു അവസരം കൂടി.... നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കു‍വെക്കാന്‍ ഒരു സുവര്‍ണ്ണാവസരം......

0 മറുമൊഴികള്‍ :

Post a Comment

<< Home